ATESTBIRO uslužni obrt

 

Naša temeljna djelatnost je održavanje i servis vatrogasnih aparata te prodaja vatrogasne opreme. Nastojimo kvalitetom izvršenog posla udovoljiti svim prohtjevima naših klijenata.

NOVO

POKRETNI SERVIS VATROGASNIH APARATA

Imamo opremljen servis u kome vršimo kontrolu, servisiranje i ispitivanje svih vrsta protivpožarnih aparata kao i terensku službu koja dolazi po pozivu klijenata.

Terenska služba ima vozila opremljena svim potrebnim uređajima i alatom za rad na terenu,

Takođe, vršimo merenje pritiska u hidrantskoj mreži , popravku hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara. Naši serviseri su osposobljani za servisiranje PP aparata svih proizvođača o čemu poseduju potrebna certifikate.